СПЕЦИАЛИЗИРНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

bolnica
СПЕЦИАЛИЗИРНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

България, София, бул.“Столетов“ № 67

02 801 3923

02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

Научете повече

Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД предлага комплекса онкологична дейност – профилактика, диагностика и лечение на онкологични заболпвания /химиотерапия, онкологична хирургия, онкологична гинекология, онкологична урология и онкологична дермтология.

СПЕЦИАЛИЗИРНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД да осъществява следните дейности:

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

2. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

3. Диспансеризация;

4. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;

5. Учебна и научна дейност.

История

Онкологичният диспансер осъществява дейността си като самостоятелно лечебно заведение от есента на 1968 г.  В настоящата сграда – бул. „Столетов“ № 67 (бившата” Климентинска болница”), Окръжният онкологичен диспансер, обслужващ три окръга – Пернишки, Кюстендилски и Софийскисе премества в края на 1971 г.

От 1984г. Окръжен онкологичен диспансер се преименува в Диспансер за онкологични заболявания.

На основание чл. 101, ал. 1 и ал.6 от Закона за лечебните заведения Диспансерът се преобразува в „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София област „ ЕООД

От октомври 2010 г., с Решение на Министерство на здравеопазването „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София област „ ЕООД се преименува в „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област „ ЕООД.

Интернет страница: https://sbaloz-sofobl.com

Ако си доктор, стани част от платформата на zdraven-arhiv

Попълнете вашите данни > член от нашия екип ще се свърже с вас > в срок то 7 дни ще бъдете добавени в семейството на Здравен архив.

Информация за контакт
Информация за участието
Preferred Date and Time Selection