ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА https://zdraven-arhiv.com/

С използването на нашия сайт zdraven-arhiv.com и предлаганите от него Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате zdraven-arhiv.com

С използването на интернет сайта zdraven-arhiv.com, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция, подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, ВИЕ предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването към общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на менюта, категории, секции, функционалности и други. Zdraven-arhiv.com си запазва правото едностранно да променя общите условияза ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднагаслед приемането на решение за влизането им в сила.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни от него. Ако продължите да използвате този интернет сайт, Вие изразявате съгласието си с настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта zdraven-arhiv.com, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти“ на титулната ни страница.

Oбщи правила и условия за ползване

Цени

Директен маркетинг

Интелектуална собственост

Горе изложените Правила и условия за ползване уреждат отношенията между “Криейтив Маркетинг” ООД и всяко лице, което се свързва, достъпва и  ползва услуги, свързани с достъп и използването на Интернет сраницата (уеб сайта) zdraven-arhiv.com.

Собственик на съдържанието на сайта и на всички права произлизащи от него права, освен, ако не е цитиран друг източник е “Криейтив Маркетинг” ООД. “Криейтив Маркетинг” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 205956036.

“Криейтив Маркетинг” ООД си запазва правото да прави промени по настоящите условия по всяко време“Криейтив Маркетинг” ООД не се задължава да Ви информира за евентуални промени в настоящите Правила и условия за ползване. Ако продължите използването на сайта, Вие изрично се съгласявате с тези условия и евентуално направените промени по тях.

Ако си доктор, стани част от платформата на zdraven-arhiv

Попълнете вашите данни > член от нашия екип ще се свърже с вас > в срок то 7 дни ще бъдете добавени в семейството на Здравен архив.

Информация за контакт
Информация за участието
Preferred Date and Time Selection